İstanbul Ofis Tel:(0212)3356425​-05395400914
İstanbul Ofis Tel:(0212)3356425​-05395400914
İzmir Ofis Tel: (0232) 483 35 36 - 0530 700 03 55

Austri

Avusturya’da Egitim

 

Resmi dili Almanca olan Avusturya’da İngilizce de yaygın olarak kullanılmaktadır. Avusturya, yüzölçümü ile Avrupa’nın küçük ülkeleri arasında yer almasına rağmen gerçekte geniş eğitim imkânları sunmaktadır. Sekiz federe devletten oluşan Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1,6 Milyonluk nüfusun 110.000’i öğrencidir. Avusturya’da hayat kalitesi yüksek, alt yapı iyi ve suç oranları pek çok diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür. Avusturya’da bulunan Alpler Avusturya’da görmeden geçmemeniz gereken güzellikte. Turizmde dünyaca ünlü Avusturya Alpleri son derece modern teleferik ve tünel sistemleriyle donatılmış durumda. Kayak, dağ yürüyüşü, tırmanma sporları için buralar sizleri bekliyor. Gece Hayatı da son derece renkli Viyana’da. Çok sayıda bar, kahvehane, cafe canlı bir görüntü katar Avusturya’da üniversite hayatına ve genelde öğrencilere yönelik indirimler yapılır.

OGRENİME YENİ BASLAYACAKLAR İCİN ALINMA KOSULLARI

Almanca Bilme

Avusturya’da yüksek öğrenim yapmak isteyenler, konuşma ve yazı dilinde iyi Almanca bildiklerini belgelemek zorundadırlar (Avusturya Lisesi mezunları bu kuralın dışındadır). Almanca bilgisi yetersiz olanlar, üniversiteye kayıttan önce Almanca dil sınavını başarılı olarak vermek zorundadırlar. Bu sınavı veremeyen öğrenciler ilgili yüksek öğretim kurumunun gösterdiği bir almanca kursuna katılmak zorundadırlar. Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek öğretim kurumuna devam etmeye hak kazanırlar.

Kayİt KoSullarİ

Avusturya’da yUksek OGrenim iCin gidenlerin aSaGİdaki hususlarİ belgelemeleri gerekir:

Avusturya’da yüksek öğrenime başalayabilmek için, her iki ülke lise diplomaları arasında muadelet bulunmadığından, lise diplomasıyla birlikte, Türkiye’deki üniversite giriş sınavının başarıldığı ve böylece Türkiye’de herhangi bir yüksek öğrenim dalına kayıt yaptırma hakkının kazanıldığı, sınav sonuç belgesi ibraz edilerek belgelenir.

Türkiye’de Açık Öğretim Fakültesi’ne, İkinci Öğretim’e ve iki yıllık Meslek Yüksek Okulu’na kayıtlı olanlar, Avusturya’da yüksek öğrenim yapamaz. Ancak ÖSS sınavı sonucuna göre Türkiye’de bir örgün yüksek kuruma girme hakkını ibraz edenler, Avusturya’da okumak için başvurabilirler. Türk öğrenciler Avusturya üniversitelerinde ancak Türkiye’de kazandıkları dala kayıt yaptırabilirler. Bunu için Avusturya üniversitelerinde de o dalın bulunması ve yer darlığı nedeniyle yabancılara kapalı bulunmaması gerekir.

SeCilen Dalİn DeGiStirilmesi

Ancak aynı ÖSS puanı ile başka bir dala girebileceği YÖK tarafından kabul edilirse gerçekleştirilebilir.

Avusturya’da yüksek öğretim kurumu başvuru ve belgelere göre alınma konusunda karar verir.

Sanat okullarında karardan önce ayrıca bir yetenek sınavı yapılır. Olumlu karar verildiği takdirde öğrenci şahsen üniversiteye kaydını (Immatrikulation), ardından da ilgili ders programlarına (Inskription) kaydını yaptırır. Harç ve giderler ilgili kurumdan sorulmalıdır.

OGRENİMLERİNİ SURDURMEK İSTEYENLER İCİN GİRİS KOSULLARİ

Avusturya’da lisans öğrenimi bulunmadığından ve yüksek öğrenim “magister” ya da “yüksek mühendis” ünvanlarıyla tamamlandığından, Türkiye’de “lisans diploması” alarak yüksek öğrenimlerini bitirenler, Avusturya’da üniversite öğrencisi olarak tahsilini devam ederler.

TUrkiye’de baSladİklarİ OGrenimi Avusturya’da sUrdUrmek isteyen Universite OGrencileri

Almanca bilme koşuluna ek olarak o zamana kadarki sınavlarını başarıyla verdiklerini ve YÖK tarafından kabul edilen üniversitelerden birinde yüksek lisans yapma hakkına sahip olduklarını bağımsız bir belgeyle kanıtlarlar (sınav sonuç belgesi).

LİSANSUSTU EGİTİMİ

Türkiye’de üniversiteyi bitirip “master” ya da “yüksek mühendis” ünvanını kazananlar, Avusturya’da doktora yapmak istedikleri takdirde Almanca bildiklerini, master yaptıklarını ya da “yüksek mühendis” unvanını kazandıklarını ve YÖK’ün tanıdığı Türkiye üniversitelerinden birinde doktora yapma hakkını kazandıklarını kanıtlamalıdırlar.

GEREKLİ BELGELER

a) Liseyi bitirmiş, üniversiteye giriş seçme sınavını başararak herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünde okumaya hak kazanmış öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Lise son sınıfta okuduğu ders notları
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

b) Halen herhangi bir üniversitede yüksek öğrenimi sürdüren öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi (orjinal)
 • Öğrenime devam etme hakkına sahip olduğunu belirtir belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim dalında öğrenim süresince başarılı olunan derslerin not durum belgesi (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

c) Üniversiteyi lisans düzeyinde bitirmiş ve yüksek lisans (Master) yapmaya hak kazanmış veya yüksek lisansta öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Üniversitede diploması veya üniversitede bitirdiği öğrenim dalında alınan geçici bitirme belgesi (orjinal)
 • Yüksek Lisansı kazandığına veya bir yüksek lisans bölümünde öğrenim gördüğüne ilişkin bir belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi
 • Öğrenime devam etme hakkına sahip olduğunu belirtir belge
 • Not durum belgesi (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

d) Yüksek lisans düzeyinde öğrenimini tamamlamış ve doktora yapmaya hak kazanmış veya doktora yapmakta olan öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenimini lisans düzeyinde bitirdiğini gösteren diploma (orjinal)
 • Yüksek lisans diploması veya yüksek lisans öğrenimini bitirdiğini gösteren geçici bitirme belgesi (orjinal)
 • Doktora öğrenimi yapmaya hak kazandığını veya doktora öğrencisi olduğunun belirten bir belge (orjinal)
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini kapsayan not durum belgesi (Transcript)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

BASVURU VE ONAYLAR

Avusturya’da bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim yapmak isteyenler

Avusturya’daki üniversitelerden sağlanacak başvuru formunu doldurup, istenen diğer belgelerle birlikte her yıl kış dönemi için 1 Eylül’e, yaz dönemi için de 1 Şubat’a kadar ilgili kuruma gönderirler.

Başvuruya eklenecek belgeler

Fotokopileri ve yeminli tercümanlar tarafından yaptırılacak Almanca çevirileri, noter tasdikinden sonra kaymakamlıklarda uluslararası nitelikte bir tasdik olan “Apostille” ile tasdik ettirilir.

KALACAK YER

Öğrenciler kalacak yerleri kendileri bulurlar ve bu konuda yüksek öğrenim kurumlarının öğrenci derneklerinden yardım isteyebilirler.

GECİM GİDERLERİ – OGRENCİ HARCLARİ

Geçim giderleri:

Yıllık 5.000.- Euro’dur . Bu paraya sahip olunduğunun kanıtlanması, vize talebi (9.0.) açısından da önem taşır. Başvurular için gerekmektedirç (bknz 9.0 ve Öğrenim amaçlı oturma izni başvuru belgeleri)

Üniversiteler ve akademiler için harç

Ekim 2001 tarihinden itibaren bütün Avusturya üniversitelerinde tüm öğrencilerden bir öğrenim harcı alınacaktır. Yeni yasa gereği bu harç Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölge ülkelerinin dışından gelen tüm öğrenciler için dönem başına 726,73 Euro’dur.

CalİSma olanaklarİ

Avusturya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin, yeni kabul edilen yasa gereği çalışma izni vardır.

VİZE

Avusturya’da ikameti düzenleyen 01.07.1993 tarihli yasa gereğince Avusturya’da seçilen üniversite ya da akademiye yapılacak başvurunun yanı sıra oturma izin belgesi de gereklidir.

İlk baSvuru

Başvurulan üniversite veya yüksek okul başvurana kayıt formlarını oturma izni başvuru formu ile birlikte gönderir. Başvuran kişi başvurduğu üniversiteden kabul belgesi geldikten sonra oturma izin belgesini doldurarak, istenilen diğer evraklarla birlikte Avusturya’daki üniversite veya yüksek okula ya kendisi direk gönderir veya İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu veya Ankara Avusturya Büyükelçiliği aracılığı gönderilmek üzere bu yetkili makamlara iletir. Avusturya’da yetkili makamlarca kararın verilmesinden sonra sonuç Ankara’daki Avusturya Büyükelçiliği ya da İstanbul’daki Avusturya Başkonsolosluğu aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Bu konuda uzunca bir sürenin geçebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Avusturya’da YaSam

Para birimi

Para Birimi Euro’dur.

Yaşam Giderleri

Yaşam giderleri kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki rakamlar tahmini olarak verilmiştir.

 • Yaşam giderleri kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki rakamlar tahmini olarak verilmiştir.
 • Tercihiniz ilk etapta Ucuz otel ve pansiyon olursa gecelik oda fiyatları 20-40,-€
 • Viyana’daki mobilyalı ya da mobilyasız dairelerin aylık kiraları 300-550 Euro arasındadır (iki oda + mutfak + banyo).
 • Beslenme giderleri (sadece temel olanlar) 210 – 250 €
 • Toplu taşıma araçları için almanca kursunun devam ettigi ilk iki sömestre aylık kart 45,- € dur. Almanca kursu bittikten sonra bu rakam dönemlik (4 aylık) 117,- € `ya, yani aylık 29,- €`ya düşer.
 • Ayrıca her öğrencinin yaptırması gereken ve tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği sağlık sigortası aylık yaklaşık 17,- €`dur. Bunun dışında dönem başına üniversite öğrenci derneğine 14,-€ `luk bir meblağ yatırmak gerekmektedir.

SaGlİk Sigortasİ

Avusturya`da eğitim almak isteyen öğrenciler sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası hastane ve doktor masraflarının tamamını kapsar.

İkametgah Bildirimi

Avusturya’ya ilk girişinizi yaptıktan sonra ya da adres değişikliğinde üç iş günü içerisinde Viyana’daki ilgili belediye dairelerine (Magistrat) ikametgah bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.Bildirim “Meldezettel” (bildirim kağıdı) adı verilen özel bir form ile yapılmaktadır

Trafik

Avusturya’da trafiğe çıkmak için uluslararası sürücü belgesine ihtiyaç vardır. Yaz mevsiminde Avusturya’da ki tüm yollarda sürüş şartları çok iyidir. Avusturya’daki yolların büyük bir bölümünü dağ yolları oluşturur. Genellikle ormanların da içinden geçen bu yollar son derece güvenlikli şekilde yapılmışlardır. Kış mevsiminde ise (Aralık – Mart) özellikle yüksek bölgelerdeki dağ yollarında karı hesaba katmak gereklidir.

CalİSma Saatleri

 • Bankalar: Hafta içi (Perşembe hariç): 8.00 – 12.30 ve 13.30 – 15.00; Perşembe: 8.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.30 (Merkezi şubeler öğle vakitleride açıktır)
 • Devlet daireleri: (Yalniz hafta içi çalışır) 8.00`de açılıp kapanış saatleri çeşitlilik gösterir. Kimi daireler 13.00`e kadar, kimileri 15.00 veya 17.00`ye kadar açıktır.
 • Postaneler: Hafta içi: 8.00 – 12.00 ve 14.00 – 18.00; Merkez postaneler 8.00-18.00; Ana-merkez postane 8.00-22.00.
 • Mağazalar:Hafta içi: 8.00 – 19.00 ( küçük mağazalarda 1 ya da 2 saatlik bir öğle molası olabilir). Cumartesi: 8.00 – 17.00. (Cumartesi günleri özellikle küçük alışveriş magazaları 12.00`de kapatabilir)

Pazar günü tatil olması nedeniyle bankalar, mağazalar, alışveriş merkezleri kanunen kapalı kalmak zorundadır.

Kaynak Site :www.austriakult.org.tr/index-tr.htm